Značení kulturních a turistických cílů v ČR

Hnědobílé dopravní značky navádějící na turistická a atraktivní místa.

V ČR se v současné době značí tato místa podle těchto materiálů:

  • metodický pokyn MD ČR Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (v aktuální verzi pro příslušný rok ke stažení na www.rsd.cz). Stanovuje požadavky označování dopravními značkami č. IS 23 „Kulturní nebo turistický cíl – návěst“ a IS 24b „Kulturní nebo turistický cíl“ a na provedení a kvalitu těchto značek a jejich konstrukcí.
  • veškeré předpisy (normy, technické podmínky, vyhlášky, zákon) pro osazování dopravních značek v ČR.

Rádi Vám (obci, krajskému úřadu či rovnou provozovateli památky) navrhneme řešení jak pro silnice, tak pro dálnice (pro oba typy komunikací se návrhy značně liší). V této oblasti máme významné zkušenosti.

Kulturní nebo turistický cíl - návěstIS 23
Kulturní nebo turistický cíl – návěst

IS 24a
Kulturní nebo turistický cíl

IS 24b
Kulturní nebo turistický cíl

Nabízíme Vám profesionální vyřešení tohoto značení

Společnost KASKA s.r.o. se zabývá dodávkami těchto dopravních značek po celé ČR „na klíč“.

Jedná se o:

  • projektovou dokumentaci vč. návrhu loga, projednání a schválení projektu
  • výrobu a dodávku certifikovaných značek
  • osazení značek (s patřičným oprávněním – průkaz způsobilosti)
  • působnost po celé ČR

Bližší informace o cenách a dodacích podmínkách poskytne spol. KASKA s.r.o.

Kulturní a turistické cíle