Přehled svislých dopravních značek a dopravních zařízení

Níže jsou uvedeny dopravní značky podle vyhl. č. 294/2015 Sb. s novelou č. 84/2016 Sb., s účinností od 21.3.2016:

Výstražné dopravní značky

výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky

Dopravní značky upravující přednost

Dopravní značky upravující přednost

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky

Informativní zónové dopravní značky

Informativní zónové dopravní značky

Informativní provozní dopravní značky

Informativní provozní dopravní značky

Informativní provozní dopravní značky

Informativní směrové dopravní značky

Informativní směrové dopravní značky
Informativní směrové dopravní značky
Informativní směrové dopravní značky

Informativní jiné dopravní značky

Informativní jiné dopravní značky

Informativní jiné dopravní značky

Dopravní značky dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Zařízení pro provozní informace

Zařízení pro provozní informace