Cyklotrasy

Cyklistické značky
Vyznačili jsme již přes 14 tisíc km cyklotras a tisíce kilometrů jsme jich opravili. Značky pro cyklisty jsou normálními dopravními značkami
a musí být certifikovány a osazeny jako dopravní značky, tzn. např. nesmí být na sloupcích značek začátek a konec obce.
Trasy pro cyklisty se dělí podle účelu použití na cyklotrasy a cykloturistické trasy (společné pro cyklisty a chodce).
Všechny prvky cyklistického značení mají žlutou podkladovou barvu.

Projekty zpracováváme za pomoci nejmodernější výpočetní techniky ve svých kancelářích. Jsme plně mobilní, zpracováváme projekty v celé ČR. Při jejich zpracovávání využíváme velkých zkušeností s budováním několika tisíc km cyklotras po celé republice.
Výhodou našeho projektu je především cena a odbornost. Když cyklotrasu také značíme, poskytujeme slevy.
Důležitým prvkem projektů cyklotras je také jejich projednání podle zákona, čímž se jejich úroveň značně liší od projektů místních amatérských nadšenců.


Další informace: