Betonová svodidla

1) Vodící stěny CITY BLOC ®

city bloc

Popis:

CITY BLOC je stavebnicový systém určený především pro městský provoz sestávající z:

  • Betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Příčné kanálky je možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvižného vozíku.
  • Spojovacích prvků z pozinkovaného plechu, pomocí kterých se jednotlivé dílce propojí.
  • Ocelového pozinkovaného zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje.
  • Betonových květináčů, které je možno kombinovat s ostatními prvky systému.
  • Betonových kuželů, které slouží k uzavření průjezdů parkovišť.

Vodící stěny CITY BLOC jsou schváleny MD pro použití na pozemních komunikacích, kde je rychlost omezena na max. 50 km/hod (tudíž převážně v obcích). Systém dovoluje též vzájemné natočení jednotlivých prvků, tudíž je lze též použít pro vytváření kruhových objezdů apod.

  • Výška všech prvků je jednotná – 50 cm.

Rozměry a hmotnosti:

citybloc rozměry a hmotnosti

 

Seznam dílů CityBloc:

Označení Popis Rozm. š x c x dl. (cm) Hmotnost (kg)
CTB 501 průběžný dílec 440 x 500 x 2000 510
CTB 502 průběžný dílec 440 x 500 x 1000 255
CTB 503 koncový dílec, zkosená část 100 cm 440 x 500 x 2000 450
CTB 504 oblouk – čtvrtkruh R=1,0 m 440 x 500, R = 1000 320
CTB 505 oblouk – čtvrtkruh R=0,5 m 440 x 500, R = 500 115
CTB 506 květinový žlab 440 x 500 x 1000 280
CTB 507 kužel průměry 440 x 500 280
CTB 508 koncový díl – zaoblený / 2 m 200 x 44 x 50 490
CTB 509 rohový díl – pravoúhlý 50 x 44 x 50 150
CTB S01 spojka ocelová průběžná 70 x 6 x 300 1
CTB S02 spojka ocelová koncová 70 x 6 x 120 0,4
CTB S03 šroub a podložka pozinkované M 16 x 35
CTB Z01 zábradlí ocelové pozinkované průměry 50 x 1950 9,7
CTB Z02 zábradlí ocelové pozinkované průměry 50 x 950 6,2

Osazení a spoje:

Pomocí jeřábu, nebo vysokozdvižného vozíku přímo na vozovku nebo chodník, popř. na jinou plochu. Prvky se zpravidla spojují pomocí destiček a šroubů. Těmito šrouby lze též upevnit případně zábradlí. city bloc city bloc citybloc

 


 

2) Svodidla Delta Bloc

Popis:

Delta Bloc

Svodidla DELTA BLOC jsou betonové dílce profilu NEW JERSEY (řez ve tvaru obráceného písmene „Y“). Jsou spojena táhlem a volným zámkem po propojení pomocí zasunutých spojek vytváří v principu předepjatý článkový řetěz, který vytváří deformační zónu, a tudíž i při těžkých nárazech nedojde k prolomení svodidla. Při nárazech pod malým úhlem nedochází k žádnému kontaktu s karoserií, vozidlo zůstává ovladatelné a svodidlo se nepoškodí. Při silných nárazech je vozidlo smýkáno podél svodidla a není vrženo zpět do jízdní dráhy. Délka svodidlové stěny by měla být alespoň 32 m, na začátku a na konci krajní dílce.

Svodidla jsou vyráběna ve 3 výškách: 80 cm, 100 cm a 120 cm.

Delta Bloc rozměry

Svodidla jsou schválena MD ČR pro použití na pozemních komunikacích. Nově je schváleno i jednostranné betonové svodidlo. Dodáváme a montujeme veškerá betonová svodidla. Objednávku doporučujeme odeslat v dostatečném časovém předstihu, protože na sklad jsou vyráběny jen nejběžnější typy betonových svodidel. Pozor na hmotnosti!!! Při montáži musí být jeřáb!

 


 

Rozměry a hmotnosti:

DELTA BLOC 80 – výška 80 cm, symetrické/oboustranné1)

označení popis táhlo/ spojka délka l (cm) šířka b (cm) výška h (cm) hmotnost (kg/ks) stupeň 3) zádržnosti
DTB 800 běžný díl / 6 m K150 600 60 80 3 115 N2, H1, H2
DTB 801 běžný díl / 4 m K180 400 60 80 2 240 N2, H1
DTB 802 zkrácený díl / 2 m 2) K180 200 60 80 1 110 -
DTB 803 krajní díl / 4 m K180 400 60 80 1 690 -
DTB 803D krajní díl s kotevní deskou / 4 m K180 400 60 80 1 715 -
DTB 803s přechodový díl na ocel. svodidla / 4 m K250 400 60 80 1 770 -
DTB 804 přechodový díl DTB 80-100 / 4 m K180 400 60-70 80-100 2 950 -

delta bloc 80 cm

 


DELTA BLOC 100 – výška 100 cm, symetrické/oboustranné1)

označení popis táhlo/ spojka délka l (cm) šířka b (cm) výška h (cm) hmotnost (kg/ks) stupeň 3) zádržnosti
DTB 100 běžný díl / 6 m K280 600 70 100 5 050 H4b
DTB 101 běžný díl / 4 m K250 400 70 100 3 510 H2
DTB 102 běžný díl / 2 m K250 200 70 100 1 755 H2
DTB 103 krajní díl / 4 m K250 400 70 100 2 460 -
DTB 103D krajní díl s kotevní deskou / 4 m K250 400 70 100 2 485 -

delta bloc 100 cm

 


DELTA BLOC 100S – výška 100 cm, symetrické/oboustranné1)

označení popis táhlo/ spojka délka l (cm) šířka b (cm) výška h (cm) hmotnost (kg/ks) stupeň 3) zádržnosti
DTB 100S/H1 běžný díl / 6 m K150 600 64 100 4 150 H1, H4b
DTB 100S/H2 běžný díl / 6 m K220 600 64 100 4 150 H2, H3
DTB 103S krajní díl / 4 m K250 400 60 100 2 190 -
DTB 103SD krajní díl s kotevní deskou / 4 m K250 400 60 100 2 215 -
DTB 104S přechodový díl DTB 100S-120S / 4 m K250 400 64-67 100-120 3 150 -
DTB 100S/U přechodový díl DTB 100S-80 / 4 m K180 400 60-64 80-100 2 700 -

delta bloc 100S

 


DELTA BLOC 120S – výška 120 cm, symetrické/oboustranné1)

označení popis táhlo/ spojka délka l (cm) šířka b (cm) výška h (cm) hmotnost (kg/ks) stupeň 3) zádržnosti
DTB 121S běžný díl / 4 m K220 400 67 120 3 280 H2
DTB 122S zkrácený díl / 2 m 2) K220 200 67 120 1 650 -

delta bloc 120S

 


DELTA BLOC AS-R – mostní svodidla, asymetrické/jednostranné – NOVINKA

označení popis táhlo/ spojka délka l (cm) šířka b (cm) výška h (cm) hmotnost (kg/ks) stupeň zádržnosti
DTB 80AS-R běžný díl / 6 m K180 600 48 80 3 200 H2
DTB 100AS-R běžný díl / 6 m K280 600 58 100 4 700 H4b

delta bloc as-r

 


Vysvětlivky: H1, H2, H3, H4b – stupeň zádržnosti dle EN 1317 S – inovovaný (štíhlejší) průřez AS-R – mostní svodidla Poznámky: 1) Všechna symetrická/oboustranná svodidla mohou být použita jako jednostranná. 2) Zkrácené díly nejsou podrobeny nárazovým zkouškám a proto je nelze samostatně použít jako silniční zádržný systém. 3) Další důležité informace o jednotlivých typech svodidel jsou uvedeny v Produktových listech.

Osazení a spoje:

Osazují se pomocí jeřábu většinou přímo na povrch vozovky popř.na nezpevněnou, nebo mechanicky stabilizovanou vrchní vrstvu, kde by měla být rovinatost ± 1cm/4 bm. Do zámků se vsunují spojky. Doporučuje se dílce klást tak, aby byly zámky v napnutém stavu.

Podrobnosti k obloukům a koncům:

Na počátku a na konci každého svodidla z dílců DELTA BLOC je třeba situovat krajní dílce. Z dílců lze sestavit oblouky o min. poloměru R:

Řada svodidel – výška R min.-dílce 2 m dl. R min.-dílce 4 m dl. R min.-dílce 6 m dl.
Řada 80 17 m 35 m
Řada 100 25 m 50 m
Řada 100 S 30 m 60 m
Řada 100 S 65 m