Lamelové velkoplošné značky (VPDZ)Lamelové značky

Tyto dopravní značky jsou skládané z několika rovnoběžných kovových lamel.
Jedná se o značky přesahující plochu 2,25 m2. Jsou vyrobeny z pozinkovaných nebo tažených hliníkových lamel jednoduchým způsobem přichycených k stojkám (deformovatelné příhradové stojiny, popř. na portálech dopravního značení).

Plně odpovídají všem normám.

Jejich výhody:

 • odpadají těžké rámy a složité konstrukce
 • jednoduchá montáž bez použití těžkých mechanizmů i u největších dopravních značek
 • nízká hmotnost
 • snadná doprava na místo
 • jednoduchá manipulace při výrobě
 • levná údržba – nulové náklady na ochranu proti korozi
 • levná oprava (vyměňují se pouze zdeformované lamely)
 • vysoká životnost

Výkresy velkoplošných dopravních značek:
Výkresy lamelových velkoplošných dopravních značek provádíme podle předpisu PPK – ZNA Požadavky na provedení a rozsah projektu dopravního značení v jednotlivých stupních dokumentace na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a podle vzorových listů VL 6.1 – Svislé dopravní značky.

Dále dodáváme konstrukční a montážní materiál na velkoplošné lamelové dopravní značky (VPDZ):

 • montážní materiál (spojky, boční lišty apod.)
 • nosné prvky:
  • spojovací materiál
  • příhradové konstrukce
  • portály

   lamelové značky - reflexivita dopravní značky v noci

   montáž lamelových značek na portály r. 2013