Dočasná (mobilní) svodidla

Pronájem, prodej a montáže dočasných svodidel.

Společnost KASKA přinesla na český trh dočasná svodidla T3/W2 podle evropské normy EN 1317-2. Na základě této normy byla dočasná svodidla úspěšně odzkoušena bariérovými zkouškami a schválena. Systém využívá pružnosti oceli se výhodami stability betonu. Má zkušenosti s montážemi dočasných (mobilních) svodidel především na dálnicích v ČR. Společnost KASKA používá tyto systémy schválených a certifikovaných dočasných svodidel.

Rychlost montáže

Společnost KASKA je v práci s dočasnými svodidly zkušená a vždy dodrží termín. S námi máte záruku, že se termín podaří.

 

Dočasná svodidla na D1 km 204-210

Dočasná svodidla na dálnici D1

mobilní svodidlo METON I