Dočasná (mobilní) svodidla

Pronájem a montáže dočasných svodidel.

Společnost KASKA přinesla na český trh dočasná svodidla T3/W2 podle evropské normy EN 1317-2. Na základě této normy byla svodidla úspěšně odzkoušena bariérovými zkouškami a schválena. Systém využívá pružnosti oceli se výhodami stability betonu.

Záleží na délce základního elementu?

Další nespornou výhodou dočasných svodidel dodávaných spol. KASKA je délka 6 m, kdy je oproti 12 systémům dosažena podstatně lepší možnost výměny nabouraného dílu (stačí běžné odtahové vozidlo, nikoli jeřáb a návěs, cena za poškozený díl je poloviční) a lepší vykroužení oblouků. Výhodou je i nižší hmotnost, takže je rychlejší a snazší doprava.

Svodidla jsou v ČR schválena a povolena k používání Ministerstvem dopravy ČR. Společnost KASKA má v oblasti dočasných svodidel největší zkušenosti a reference v ČR.

Námi dodávaná dočasná svodidla ve všech parametrech plně vyhovuje požadavkům ŘSD na rekonstrukci dálnice D1. Dodáváme dočasná svodidla značek METON (6 m dílec), ProTec (6 m dílec), Rebloc (12 m dílec).

Dočasné svodidlo se skládá z těchto základních částí:

  • základní díl
  • spojovací prvek
  • náběh (koncový dílec)
  • odrazka

Rychlost montáže

Společnost KASKA je v práci s dočasnými svodidly zkušená a vždy dodrží termín. Denně lze namontovat okolo 2 km systému v jedné pracovní skupině. Montáže obvykle realizujeme ve dvou skupinách, čili za den namontujeme/demontujeme cca. 4 km. S námi máte záruku, že se termín podaří.

Dočasná svodidla Protec 100 na D1 km 204-210

Dočasná svodidla Rebloc na dálnici D1 Ostrovačice - Kývalka

Dočasná svodidla METON I na dálnici D1

mobilní svodidlo METON I