Dočasná (mobilní) svodidla

Pronájem, prodej a montáže dočasných svodidel.

Společnost KASKA přinesla na český trh dočasná svodidla T3/W2 podle evropské normy EN 1317-2. Na základě této normy byla svodidla úspěšně odzkoušena bariérovými zkouškami a schválena. Systém využívá pružnosti oceli se výhodami stability betonu. Má zkušenosti s montážemi dočasných svodidel především na dálnicích v ČR. Společnost KASKA používá tyto systémy schválených a certifikovaných svodidel.

Dočasné svodidlo se skládá z těchto základních částí:

  • základní díl
  • spojovací prvek
  • náběh (koncový dílec)
  • odrazka
  • na přání: díl proti převrácení, SOS výjezd, dilatační díly (k mostům)

Rychlost montáže

Společnost KASKA je v práci s dočasnými svodidly zkušená a vždy dodrží termín. S námi máte záruku, že se termín podaří.

 

Dočasná svodidla na D1 km 204-210

Dočasná svodidla na dálnici D1 Ostrovačice - Kývalka

Dočasná svodidla na dálnici D1

mobilní svodidlo METON I