Značení cyklotras

Cyklotrasy

Používají se tři základní dopravní značky: Návěst před křižovatkou, Směrová tabule a Směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase, je možné je doplnit i o loga tras. Umisťují se vpravo před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy.

Jedná se o certifikované dopravní značky, jejich výroba a osazení je shodná jako u jiných dopravních značek.

Návěst před křižovatkou
IS 20
Návěst před křižovatkou
IS 19
Směrová tabule (s dvěma cíli)

IS 21a
Směrová tabulka (přímo)
IS 21b
Směrová tabulka (vlevo)
IS 21c
Směrová tabulka (vpravo)

Doplňky tras (mobiliář)

Dodáváme kompletní mobiliář (vybavení) cyklotras. Jedná se o dřevěné a kovové výrobky vč. jejich montáže a osazení.

Informační stojan často doplňujeme mapou a provádíme celkové grafické zpracování informačních tabulí.

Více o mobiliáři cyklotras »

Cyklistické značky Mobiliář cyklotras