O společnosti KASKA s.r.o., České Budějovice

Společnost KASKA, s.r.o. sídlí ve městě České Budějovice. Firma působí od svého založení v roce 1998 v oblasti dopravního značení. Růst firmy do dnešní podoby je podmíněn nepřetržitým technickým vývojem a dostatečnými skladovacími prostory.

Společnost KASKA s.r.o. Vám nabízí

 • svodidlové systémy – svodidla silniční, dočasná i stálá
 • dopravní značení svislé i vodorovné
 • DIO vč. projednání
 • kompletní dodávku výstražných světelných signalizačných zařízení a bezpečnostních systémů na pozemních komunikacích
 • beranění sloupků (svodidel, fotovoltaických elektráren apod.), vrtání zemních vrutů, montáž konstrukcí FVE

výhody spolupráce:

 • dlouholetá zkušenost, férové ceny
 • kvalita, jejíž důkazem jsou certifikát podle normy ISO 9001 a certifikáty na výrobky
 • dodací termíny přesně podle dohody s objednatelem
 • doprava: zabezpečíme dopravu Vámi objednaného zboží a materiálu
 • platby: dohodou mezi dodavatelem a objednatelem
Cílem je trvalé zabezpečení požadované kvality výrobků a služeb, na které sa vztahuje povinnost certifikace výrobků v souladu s požadavky příslušných předpisů.
 • spokojenost zákazníka je rozhodujícím měřítkem hodnocení kvality
 • pracovníky firmy neplatí vrcholový menežment, ale spokojený zákazník
 • potvrzením kvality jsou vracející se spokojení zákazníci

Ing. Václav Kaska, jednatel

Certifikace ISO »

 


 

Politika integrovaného managementu

Uvědomujeme si, že v konkurenčním prostředí silničního stavitelství a zvláště poskytování služeb v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích je kvalita služeb a dodržování dohod, respektování termínů pro zhotovení a dodávky, výraznou výhodou v získávání zakázek a udržení zákazníků.

Příznivé ceny, vyhovující krátké dodací termíny a kvalitní, bezpečné a k životnímu prostředí ohleduplné služby a zboží uspokojující potřeby zákazníků jsou podmínkou k dalšímu příznivému vývoji společnosti.

Naši zákazníci a rovněž okolí od nás očekává splnění všech legislativních požadavků na naše výrobky včetně nízkých dopadů na životní prostředí a bezpečnost práce. Ochranu zdraví našich zaměstnanců a spolupracovníků považujeme za závažný aspekt podnikání, a zavazujeme se k dalšímu zvyšování její úrovně.

Naší politikou je zvyšování kvality, prevence znečišťování životního prostředí a zlepšování vztahu organizace k principům ochrany ŽP.

Vedení naší společnosti se zavazuje:

 • systém managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001  a ISO 45001 ve společnosti zavést, udržovat a zlepšovat v souladu s legislativními požadavky
 • plnit požadavky zákazníků a veřejnosti jak v kvalitě, tak v otázkách vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zlepšovat organizaci produkce společnosti tak, abychom využili možnosti dodavatelů, technických řešení, a vlastních možností k vylepšení podmínek v kvalitě, ochraně ŽP a BOZP, snížení energetické náročnosti, spotřeby materiálu, produkce odpadů
 • zvyšovat kvalifikační předpoklady všech pracovníků tak, aby výkon jejich práce byl v souladu s požadavky na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce
 • plánovat moderní postupy, optimalizovat výrobní zařízení a vytvářet pracovní prostředí k minimalizaci nároků na zatížení životního prostředí, zátěže zaměstnanců a nároků na BOZP
 • podporovat zaměstnance při inovacích a návrzích na zlepšení kvality
 • zaměstnance i jiné pracovníky (např. najaté externí subdodavatele) seznamovat se zásadami politiky managementu
 • zajímat se, kontrolovat a vylepšovat podmínky bezpečnosti práce.

Politika managementu je pro vedení společnosti vodítkem pro další konkrétní úkoly a cíli managementu. Vedení společnosti s nimi seznámí zaměstnance pravidelně před začátkem každé stavební sezóny.

Svým zaměstnancům a spolupracovníkům ukládáme:

 • neustále mít na mysli zákazníka a důvod, proč tu jsme: uspokojování potřeb zákazníka
 • provádět samokontrolu tak, abychom si byli vědomi vlastní odpovědnosti i bez kontroly někým jiným
 • dodržovat zásady a odpovědnosti stanovené systémem managementu
 • uvědomovat si, že jedině spokojení zákazníci jsou budoucností společnosti
 • dodržovat firemní kulturu, cíle a politiku managementu, být loajální
 • pečlivě dodržovat podmínky ochrany zdraví při práci