Příhradové konstrukce, výložníky a dopravní značky na portály

1) příhradové konstrukce na velkoplošné svislé dopravní značky (SDZ)

  • snadno deformovatelné příhradové konstrukce podle normy a požadavků ŘSD
  • vzdálenost příhradových konstrukcí velkoplošné značky je nejméně. 1,8 m
  • výška spodní hrany štítu velkoplošné dopravní značky nad terénem je nejméně 1,5 m

2) výložníky na svislé DZ

Výložníky na dopravní značky jsou oblíbeným způsobem, jak umístit dopravní značky v obcích:

  • sloupky nepřekážejí na chodníku
  • jsou estetické, ohyb je bezpečný
  • lze pomocí nich dostát požadavkům normy na boční odstup dopravních značek

Typy výložníků (vyrábíme podle přání a rozměrů zákazníka):

  • na 1 dopravní značku
  • na více dopravních značek