Městské orientační systémy

dodáváme 2 základní druhy orientačních systémů:

  1. standardní (podle vyhlášky pro DZ)
  2. originální

Městské orientační systémyAd 1) Standardní značky – provedení podle vyhlášky 30/2001 Sb.: Na orientační systémy pro motoristy se vztahují platné předpisy pro dopravní značky. Podle vyhlášky mají tyto dopravní značky označení IS22a-f a IS24c.

Základní požadavky:

  • Min. rozměr tabulky je 100×20 cm
  • Kombinace barev odpovídá vyhlášce č.30/2001 Sb. (červená/bílá, hnědá/bílá barva)
  • Min. velikost typizovaného písma je 100 mm
  • Konstrukce nemá žádné ostré rohy (obdélníkový tvar se zaoblenými rohy) a má zpevněné okraje
  • Pro motiv je použito fólie min. reflexní tř.1

Vlastní vyhotovení orientačního systému zpravidla začíná osobní konzultací se zákazníkem. Na základě této konzultace je zpracován pasport s umístěním stojanů a grafickým návrhem směrovek, který je předán ke schválení zákazníkovi a příslušným úřadům. Po schválení následuje vlastní výroba a montáž hotových značek a stojanů.

Pro lepší orientaci se umísťují kolmo na směr jízdy a písmo je reflexní (čitelné za tmy).
Barva je vždy červená (názvy ulic) nebo hnědá (komunální cíle)

Orientační značení v obci se může dělat velice jednoduše a univerzálně spolu s označením ulic kolmo na směr jízdy, v reflexním provedení, stejně jako jakákoliv jiná dopravní značka:

Městské orientační systémy

Díky reflexivitě nápisů jsou vidět i potmě.


Ad 2) Originální orientační systémy.
Zhotovujeme orientační systémy podle přání investora – barva, vhled, piktogramy, reflexivita atd. Vše včetně projektové dokumentace.

Naše společnost vymyslela barevnou kombinaci žluto-tmavě zelenou, která se velmi ujala. Jsou samozřejmě možné i jiné kombinace (např. bílo-tmavomodrá apod.)

Městské orientační systémy