Projektování cyklotras

aneb „Vše začíná kvalitním projektem“ – naše rada: nesvěřujte tuto činnost amatérským místním nadšencům.

Firma KASKA (dříve DoZnač Č.Budějovice) realizovala přes 14 tis. km cyklotras, mnohé včetně projektu.

Jak má být projekt cyklotras zakončen a co je výstupem projektování cyklotras?

Stanovení dopravního značení je postup daný § 77 zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o provozu na pozemních komunikacích) a je třístupňové:
– souhlasy majitelů komunikací (obce – místní komunikace, SÚS – krajské komunikace, silnice II. a III. třídy, dále soukromí vlastníci účelových komunikací, např. Lesy ČR)
– vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR
– tzv. stanovení dopravního značení vydané příslušným odborem dopravy (bez tohoto „stanovení“ nelze značky osadit)

Podle správného a stanoveného projektu cyklotrasy lze vyrobit a osadit značky. Značky na cyklotrasy jsou normální dopravní značky, nelze je např. osazovat na sloupky stávajících dopravních značek začátek a konec obce, upravujících přednost apod., což je v některých oblastech běžně k vidění. I to jsou následky neodborně provedených a leckdy i neprojednaných projektů.

Výhodou společnosti KASKA s.r.o. je oproti běžným projektantům zkušenost s cyklotrasami a také fakt, že investorovi se lépe jedná s jedním odborným dodavatelem, který zvládne akci celou včetně výroby značek a realizace v terénu (vč. mobiliáře). Ceny jsou přitom v součtu nižší než kdyby zadal akci více subdodavatelům.

 

Těšíme se na spolupráci i ve Vašem mikroregionu či obci.

 

 

Projektování cyklotras

Projektování cyklotras